Vilkår for bruk

VENNLIGST LES DENNE erklæringen om personvernpraksis NØYE FØR DU BRUKER VÅR TJENESTE

aimerlab.com ('Vår', 'Vi' eller 'Oss') består av nettsider som inneholder informasjon gitt av oss. Din tilgang til nettstedet tilbys deg under forutsetning av at du aksepterer disse vilkårene for bruk sammen med vår erklæring om personvernpraksis, som er innlemmet her i denne referansen og finnes på (“Vilkår”). Hvis vilkårene i denne avtalen anses som et tilbud, er aksept uttrykkelig begrenset til slike vilkår. Hvis du ikke ubetinget godtar alle vilkårene og betingelsene i denne avtalen, har du ingen rett til å bruke nettstedet/klienten og andre tilknyttede tjenester.

1. TILGANG TIL TJENESTERNE

Vær oppmerksom på at vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre disse vilkårene når som helst etter varsel. Du kan se gjennom den nyeste versjonen av vilkårene når som helst. De oppdaterte vilkårene er bindende for deg på versjonsdatoen som er angitt i de oppdaterte vilkårene. Hvis du ikke godtar de oppdaterte vilkårene, må du slutte å bruke aimerlab.com-tjenesten. Din fortsatte bruk av tjenesten etter ikrafttredelsesdatoen vil utgjøre din aksept av de oppdaterte vilkårene.

2. ENDRINGER PÅ SIDEN/KLIENTEN

Du kan bruke nettstedet/klienten hvis og når det er tilgjengelig. Vi garanterer ikke tilgjengeligheten til nettstedet/klienten eller noen spesiell funksjon. En bestemt funksjon kan være en forhåndsversjon og kanskje ikke fungere riktig eller i veien, en endelig versjon kan fungere. Vi kan endre den endelige versjonen betydelig eller bestemme oss for ikke å gi den ut. Vi forbeholder oss retten til å endre, fjerne, slette, begrense eller blokkere tilgang til, ta betalt for eller slutte å tilby hele eller deler av nettstedet/klienten når som helst uten varsel.

3. INNHOLD

aimerlab.com nettsted/klient og andre tilknyttede tjenester må kun brukes til private formål. All kommersiell bruk av aimerlab.com er strengt forbudt og vil bli forfulgt av en domstol. Det er det eneste formålet med aimerlab.com å lage en kopi av nedlastbart nettinnhold for privat bruk av brukeren («fair use»). All videre bruk av innholdet som overføres av aimerlab.com, spesielt men ikke utelukkende å gjøre innholdet offentlig tilgjengelig eller bruke det kommersielt, må avtales med innehaveren av rettighetene til det respektive nedlastede innholdet. Brukeren har det fulle ansvar for alle handlinger relatert til dataene som overføres av aimerlab.com. aimerlab.com gir ingen rettigheter til innholdet, da det kun fungerer som en teknisk tjenesteleverandør.

Nettstedet/klienten eller appene på nettstedet/klienten kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller klienter («Linkede nettsteder/klient»). De koblede nettstedene/klienten er ikke under vår kontroll, og vi er ikke ansvarlige for eventuelle Koblet nettsted, inkludert alt innhold på et koblet nettsted eller endringer eller oppdateringer av et koblet nettsted. Vi gir kun lenker til deg som en bekvemmelighet, og inkluderingen av lenker antyder ikke vår godkjennelse av nettstedet eller noen tilknytning til dets operatører. Brukeren har det fulle ansvar for å kontrollere legitimiteten til hans bruk av aimerlab.com. aimerlab.com tilbyr kun teknisk service. Derfor tar aimerlab.com ikke ansvar overfor brukeren eller noen tredjepart for tillatelsen av å laste ned innhold gjennom aimerlab.com.

Du representerer og garanterer overfor oss at: (A) du er en enkeltperson (dvs. ikke et selskap) og du er myndig til å inngå en bindende kontrakt eller ha foreldrenes tillatelse til å gjøre det, og du er minst 13 år eller eldre; (B) all registreringsinformasjon du sender inn er nøyaktig og sannferdig; Og (C) du vil opprettholde nøyaktigheten til slik informasjon. Du bekrefter også at du har lovlig tillatelse til å bruke og få tilgang til tjenestene og tar fullt ansvar for valg og bruk av og tilgang til tjenestene. Denne avtalen er ugyldig der det er forbudt ved lov, og retten til å få tilgang til tjenestene er tilbakekalt i slike jurisdiksjoner.

4. REPRODUKSJONER

Alle autoriserte reproduksjoner av informasjonen heri må inkludere opphavsrettsmerknader, varemerker eller andre proprietære legender av aimerlab, på alle kopier av materialet laget av deg. De lokale lovene styrer lisensen for programvaren og bruken av denne nettsiden.

5. TILBAKEMELDING

Alt brukergenerert innhold, inkludert men ikke begrenset til brukerkommentarer, forslag, ideer eller annen relatert eller urelatert informasjon, gitt av deg eller en annen part i form av e-post eller andre bidrag til oss (unntatt materiale du legger ut på Tjenesten i samsvar med disse vilkårene) (samlet "Tilbakemeldinger") er ikke-konfidensielle, og du gir oss og våre datterselskaper og tilknyttede selskaper en ikke-eksklusiv, royaltyfri, evigvarende, ugjenkallelig og fullstendig underlisensierbar rett til å bruke tilbakemeldingen din og kommentarer for ethvert formål uten kompensasjon eller tilskrivelse til deg.

6. ERSTATNING

Du vil forsvare, holde skadesløs og holde aimerlab, dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, partnere og tredjepartsannonsører og deres respektive direktører, offiserer, agenter, ansatte, lisensgivere og leverandører harmløse fra og mot eventuelle kostnader, skader, utgifter og forpliktelser ( inkludert, men ikke begrenset til, rimelige advokathonorarer) som oppstår som følge av eller relatert til din bruk av tjenesten, ditt brudd på disse vilkårene eller eventuelle retningslinjer, eller ditt brudd på rettigheter til en tredjepart eller gjeldende lovgivning.

7. GARANTIFRASKRIVELSE

I den maksimale utstrekning det er tillatt av gjeldende lov, er nettstedet og innholdet gitt «SOM DE ER», «MED ALLE FEIL» og «SOM TILGJENGELIG» og hele risikoen for bruk og ytelse, forblir hos deg. aimerlab.com, dets leverandører og lisensgivere GIR IKKE NOEN representasjoner, garantier eller betingelser, uttrykte, underforståtte eller lovbestemte og fraskriver seg herved alle underforståtte garantier for salgbarhet, salgbar kvalitet, egnethet for et bestemt formål, tittel, stille nytelse, eller ikke-krenkelse. Spesielt aimerlab.com, dets leverandører og lisensgivere gir ingen garanti for at nettstedet eller innholdet: (A) vil oppfylle dine krav; (B) vil være tilgjengelig eller gitt på en uavbrutt, rettidig, sikker eller feilfri basis; (C) all informasjon eller innhold innhentet gjennom SIDEN vil være nøyaktig, fullstendig, eller pålitelig; eller (D) at eventuelle defekter eller feil deri vil bli rettet. Alt innhold du laster ned eller skaffer deg gjennom nettstedet er tilgjengelig på egen risiko, og du vil være eneansvarlig for eventuelle skader eller tap som følge av dette. Du kan ha ytterligere rettigheter i henhold til lokale lover som DISSE VILKÅRENE ikke kan endres. Spesielt i den grad lokal lovgivning innebærer lovpålagte vilkår som ikke kan utelukkes, anses DISSE vilkårene som inkorporert i dette dokumentet, men aimerlab.coms ansvar for brudd på DISSE lovpålagte underforståtte vilkårene er begrenset i samsvar med og i den grad det er tillatt under DEN loven. Du kan ha ytterligere rettigheter i henhold til lokale lover som DISSE VILKÅRENE ikke kan endres. Spesielt i den grad lokal lovgivning innebærer lovpålagte vilkår som ikke kan utelukkes, anses DISSE vilkårene som inkorporert i dette dokumentet, men aimerlab.coms ansvar for brudd på DISSE lovpålagte underforståtte vilkårene er begrenset i samsvar med og i den grad det er tillatt under DEN loven. Du kan ha ytterligere rettigheter i henhold til lokale lover som DISSE VILKÅRENE ikke kan endres. Spesielt i den grad lokal lovgivning innebærer lovpålagte vilkår som ikke kan utelukkes, anses DISSE vilkårene som inkorporert i dette dokumentet, men aimerlab.coms ansvar for brudd på DISSE lovpålagte underforståtte vilkårene er begrenset i samsvar med og i den grad det er tillatt under DEN loven.

8. KONTAKT

Hvis du har spørsmål, klager eller krav med hensyn til tjenestene, kan du kontakte oss på send oss ​​en e-post [e-postbeskyttet] .